Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, Μαΐου 30, 2011

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Με την πληρωμή μισθοδοσίας Ιουνίου, η Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) ξεκίνησε την καταβολή αμοιβών για 26 «Καλλικρατικούς» Δήμους (2872 αμειβόμενοι), εγκαινιάζοντας τις καταβολές στους ΟΤΑ. Πρόκειται για σημαντικό ορόσημο καθώς ενσωματώνει φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.

Η ΕΑΠ είναι οργανική μονάδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και υποστηρίζεται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι υπεύθυνη για την καταβολή των παντός είδους αμοιβών του στενού Δημοσίου αλλά και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Στόχος της είναι η καλύτερη και γρηγορότερη διεκπεραίωση αλλά και ο εξορθολογισμός της διαδικασίας καταβολής των αμοιβών, καθώς και η διευκόλυνση των ελέγχων στα καταβαλλόμενα ποσά.
Πηγή: www.chiospress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου