Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, Ιουλίου 26, 2011

ΜΙΣΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΦΩΤΙΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ

Κοκοροτούφεκο. Η πλάκα που στηρίζεται ο κόκορας λέγεται Φωτιά.

Κοκοροτούφεκο. Η πλάκα που στηρίζεται ο κόκορας λέγεται Φωτιά.

ΦΩΤΙΑ

Ολόκληρη φωτιά σε εσώσφυρο όπλο.

Ολόκληρη φωτιά σε εσώσφυρο όπλο.

Η λέξη φωτιά προφανώς έρχεται από τα βάθη του χρόνου, όταν η πυροδότηση στα εμπρσθογεμή όπλα γινόταν με τσακμακόπετρα και όντως, υπήρχε ορατή φωτιά όταν πιεζόταν η σκανδάλη.
Σήμερα η λέξη Φωτιά αναφέρεται στον πυροδοτικό μηχανισμό του δίκαννου όπλου, πλάγιου ή ποζέ, αλλά η επιλογή του τύπου μηχανισμού επηρεάζει και άλλα πράγματα, όπως την διάταξη του μετάλλου της βάσης και συνεπώς την αντοχή του όπλου.