Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, Απριλίου 15, 2011

OXI στα Πυρηνικά Εργοστάσια Ακούγιου & Σινώπης (Τουρκία) ! // STOP Nuclear Plants in Akkuyu & Sinop (Turkey)- Συγκέντρωση υπογραφών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε την πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών, προκειμένου να σταματήσει η ανέγερση των δυο πυρηνικών εργοστασίων σε περιοχές της Τουρκίας (σημείωση chiosnews.com ο σχετικός χάρτης έχει ληφθεί από το διαδίκτυο). Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος εξαρτάται τόσο από την συμμετοχή σας όσο και από τη διάδοση του παρόντος μηνύματος.