Ο θόρυβος που ξέσπασε από τους ισχυρισμούς Ερντογάν   πως γερμανικά ιδρύματα χρηματοδοτούσαν έμμεσα το ΡΚΚ δια μέσω Δήμων που ελέγχει αντιπολιτευόμενα κόμματα, έχει και …ελληνική πτυχή.